KINH NGHIỆM — kinh thuc te ao

=> SO SÁNH KÍNH VIRTUAL REALITY VÀ AUGMENTED REALITY

Đăng bởi admin admin vào lúc
=> SO SÁNH KÍNH VIRTUAL REALITY VÀ AUGMENTED REALITY

Với AR, người dùng có thể tiếp tục tương tác với thế giới thực trong khi vẫn đang tương tác với các đối tượng ảo xung quanh họ. Với VR, người dùng được tách biệt từ thế giới thực khi đang đắm mình trong một thế giới hoàn toàn ảo.

Đọc thêm →Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng